Zasiłek pogrzebowy - co musisz wiedzieć?
Data: 2021-01-25 11:47

pogrzeb w pandemii

Co należy przygotować przed złożeniem wniosku?

O zasiłek pogrzebowy moĹźe ubiegać się osoba, która opłaci pogrzeb. Niekoniecznie musi być to osoba z rodziny. W takim przypadku o zasiłek pogrzebowy mogą wystąpić równieĹź osoby obce lub instytucje, takie jak: pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, a takĹźe osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Osoba indywidualna (z rodziny zmarłego lub spoza rodziny) powinna przygotować zestaw dokumentów: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, tzw. ZUS Z-12, odpis skrócony aktu zgonu oraz aktu urodzenia dziecka (ewentualnie odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z adnotacją oznajmiającą, Ĺźe dziecko urodziło się martwe), oryginały rachunków dotyczące pogrzebu (lub kopie takich rachunków potwierdzone przez banku, jeĹźeli tam złoĹźone zostały oryginały), zaświadczenie płatnika składek o tym, Ĺźe zmarły lub osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, dokumenty potwierdzające, Ĺźe osoba płacąca za pogrzeb jest rodziną zmarłego oraz dokument toĹźsamości w przypadku składania dokumentów osobiście w jednostce ZUS.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek i ile wynosi wysokość zasiłku?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy naleĹźy złoĹźyć do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu w przypadku problemu z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego w jednostce ZUS, w której zmarły pobierał emeryturę lub rentę albo w odpowiedniej jednostce ZUS zgodnej z zamieszkaniem osoby ubiegającej się o zasiłek.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie 4 000 zł, a czas oczekiwania wynosi do 30 dni kalendarzowych od złoĹźenia dokumentów. Kwotę otrzymuje się na konto lub adres wpisany we wniosku.

Ocena: 6
Komentarze